Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là hipster:

monkey marijuana chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?