Top Definition
1. Testicles
2. The qualities usually associated with masculinity or "balls": courage, toughness, agressiveness, etc.
1. If my biatch catched me out huntin' pussy with you foos she cut off my monkey glands.

2. Dude, grow some monkey glands! My little sister would drop in on this ramp.
viết bởi 6079 Smith W 24 Tháng ba, 2005
A type of sauce...no shit.Not really monkey though.
"Which isle is the monkey gland in?"
"Foreign foods dude."
viết bởi Thrushbeard 09 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×