tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
red leaky balls caused by chlamydia.
she sucked my moo berries
viết bởi na 24 Tháng mười một, 2004
 
2.
Locally grown its a piece of shit that hangs from the anus
he had 2mooberrys
viết bởi prometheus01 24 Tháng hai, 2011