tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a girl that is independent, funky and sassy
damn, she's a hot mooji
viết bởi mooji 29 Tháng tư, 2007