tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A silly person who lacks common sense or quick thinking.
"so yu buy a ring from a man an ain check tuh see if it's gold!? man yu is a real moojin"
viết bởi manwithart 28 Tháng sáu, 2012