tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a squirt gun filled with liquid shit.
aww man, I just got squirted with a mook blaster. that's why I smell so bad. aww damn, it smells like CiCi's pizza.
viết bởi Matt 10 Tháng tư, 2004