an evil bitch/bastard. a fucker.
Dylan is a fucking mook.
viết bởi <3..2..1.. DISCO 12 Tháng sáu, 2005
A stereotypical Italian.
"Oh look at that mook with his greasy slicked back hair, eating that pasta"
viết bởi lilllyy 28 Tháng tám, 2009
A large clumsy oaf with no coordination.
Shut up, you freakin' mook!
viết bởi D351 02 Tháng hai, 2007
Moron,Dipshit, just a plain dumbass idiot that you dont like.
that fucking mook spilled his drink in my car.
viết bởi RhodesDiddy 20 Tháng năm, 2006
A simple minded, pregnant, and cranky news paper editor who has the divine power to bash people at random.
Watch out for the Mook she is having a bad day again.
viết bởi Injustice 14 Tháng ba, 2006
in the context of Walliworld, PA: a cigarette. Particularly a menthol cigarette.

Also used as a verb: To mook --> to smoke a cigarette.
Mooking: sitting around smoking cigarettes, buming it
Yo man you got a mook ?

Sorry man just smoked my last one
viết bởi Dave McCormick 19 Tháng mười một, 2007
bintish behaviour, male sex hole
YOU ARE A STUpID MOOK, where's my mook?
viết bởi bobbyyyyyy 25 Tháng hai, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×