tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
An italian whos says nigga alot
Wonder y theres no black guys in mario he a mooley ass nigga guy
viết bởi Semp1991 31 Tháng mười hai, 2007

Words related to mooley ass nigga guy

black italian nigga nigga guy racist