tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Anal sex with an animal. more often with penguins and whales.
Luca went Moondancing with a penguin.
viết bởi Hyuga 25 Tháng chín, 2009