tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
anything you want it to mean
"hey, i like your sweater."

"mooz mooz."
viết bởi frank 13 Tháng ba, 2003