tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A cross between a moron and a boring person.
"That guy is such a morat."
viết bởi JPDDDLLD 11 Tháng năm, 2008
 
2.
Militia rat. Someone who always doing militia activities. mall rat
You're a mo rat aren't ya.
viết bởi Gilcrest 08 Tháng ba, 2004