tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
caustic; biting; sarcastic.
He smiled, menacing at her with mordant glee.
viết bởi Waterfalls__ 15 Tháng chín, 2005
7 3