tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
To love someone more!
No i love you moresterorstest :D
viết bởi redickjj 09 Tháng ba, 2011