tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
when your jizz looks like a cumsicle
yesterday i whacked off in the snow and got a 2 foot long morning drizzle
viết bởi x-factor flex 28 Tháng mười hai, 2004