tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to have sex
Hey do you want some morning glory coffee?
OR

Im gonna get some morning glory coffee.
viết bởi purple brownie 27 Tháng chín, 2010