tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Getting coffee from the coffee pot in the morning.
"Hey Evan, I'll grab us few cups of coffee for morning stew!"
viết bởi nextscv 08 Tháng một, 2012