Top Definition
(n.)

1. the state or character of being monstrously stupid, dull, or foolish.

2. a monster or something monstrously stupid, dull or foolish.

From the word "monstrosity":
Middle English monstruosite, from Old French, from Late Latin mōnstrōsitās, from Latin mōnstruōsus, monstrous; see monstrous.
George W. Bush's presidential win in 2000 was a surprise and his re-election in 2004 was a moronstrosity. (In this example, both definitions apply)
viết bởi Nigelus 28 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×