Top Definition
(n.)

1. the state or character of being monstrously stupid, dull, or foolish.

2. a monster or something monstrously stupid, dull or foolish.

From the word "monstrosity":
Middle English monstruosite, from Old French, from Late Latin mōnstrōsitās, from Latin mōnstruōsus, monstrous; see monstrous.
George W. Bush's presidential win in 2000 was a surprise and his re-election in 2004 was a moronstrosity. (In this example, both definitions apply)
#monstrous #monstrosity #moron #moronicity #monster #freak #lusus naturae #idiocy
viết bởi Nigelus 28 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×