tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
to cum on some ones booty
that man moroso'd on that bitch yee yee.
viết bởi brittany ginis 15 Tháng ba, 2007

Words related to moroso

poonuggets putain shitbag uranus urgina