tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
lime arson
youre a morrawhore. you love morrissey more than you should.
viết bởi knight rider1234 04 Tháng ba, 2011
0 0