tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The act of being more worried: The combination of "more" and "worried"
Don't be worried about the world ending in 2012, be morried that the world will end in 2036, when that asteroid comes back around...
viết bởi Jimmy Harsh 31 Tháng mười hai, 2008