tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A worthless piece of shit.
Grezski is a motherslut.
viết bởi iwasbehindit 22 Tháng tư, 2007

Words related to motherslut

grezski isa of piece shit tonystockert worthless