tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
mothtwang is tashybells gay friend as heard of in the 'tashybell is ug abet' poem by kieran guest

verb: to twang a moth
i sahll twang that bloody moth ill give a right good mothtwang
viết bởi lee mills 03 Tháng một, 2005