tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A less offensive variant of motherfucker.
-Drop the pressure mothurfecker.
viết bởi UzF 03 Tháng tư, 2008

Words related to mothurfecker

motherfucker curse cuss word mylo paronym