tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
worn out/used
Jay-Z: "Keep coke in coffee, keep money smellin mothy"
viết bởi vmoneyy 17 Tháng mười một, 2008