tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
in kenya, a vehicle
dude1:we going to the club tonight?
dude2:hell yeah my niccur,just let me get the motii
viết bởi trill niccur 17 Tháng mười hai, 2013