tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Emotional Music that makes you want to move yo' body.
Damn this Afrojack set is motional!
viết bởi jswzz 11 Tháng chín, 2013