tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Motor boating a chicks tits while you are masturbating
You motorbaiting son of a bitch!
viết bởi sadman64 05 Tháng năm, 2008