Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Where you get a tube and a bunch of lube and stick a live mouse in the tube and stick the tube up your asshole. Remove the tube and let the mouse wiggle inside your anus until it dies.
Mouse man
viết bởi Urmom163827369 05 Tháng mười hai, 2013
0 0