tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Female pubic hair dressed in the shape of a moustache.
"For this Movember, my girl grew a mousnatch".
viết bởi VanCul 17 Tháng mười hai, 2011