Top Definition
Verb: Similar to migraine

Intense, extreme headpain one receives when listening to a loud, difficult and bitchy person, also known as a difficunt
T-Fly: "I have an excruciating headache today and I wasn't even drinking last night."

J-Lo: "Were you out with Nancy last night? She must have given you a mouthgraine!"
viết bởi TFLY 16 Tháng sáu, 2008
Verb: Similar to migraine

Intense, extreme headpain one receives when listening to a loud, difficult and bitchy person, also known as a difficunt.

Terrance: I have an excruciating headache today and I wasn't even drinking last night.

Jodi: Were you out with Nancy last night? She must have given you a mouthgraine!
viết bởi TFLY 13 Tháng sáu, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×