tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Taking a dump
Dad said,"I'm going to take a movement in the fifth."
viết bởi Ace Trinton 17 Tháng mười một, 2013