tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Its a greeting!
Not offensive!
Can be used anywhere at anytime!

Shortened to movey! * pronounced mo-ve! *
Heya Movenpick!

Cya Movey!
viết bởi .:::.De-De.:::. 10 Tháng hai, 2006
 
2.
a greeting
not offensive!
can be shortened to "movy" pronounced mo-ve
" heya movenpick!"
" you ok movy!"
viết bởi x-x-moven-x-x 06 Tháng hai, 2006