Being unable to remember large parts of a movie due to making out with someone at the time.
I saw that film last week. I think it was good, but I've got pretty bad movie amnesia; I was kissing Sam for most of it!

I can't remember if I've seen it or not... maybe it's movie amnesia, I've been to the cinema with Joe a lot lately!
viết bởi Corsair 21 Tháng hai, 2008
Top Definition
Being unable to remember large parts of a movie due to making out with someone at the time.
I saw that film last week. I think it was good, but I've got pretty bad movie amnesia; I was kissing Sam for most of it!
viết bởi Corsair 19 Tháng hai, 2008
Forgetting movie situations and important things within a couple years of seeing the movie.
I wish I could remember that hilarious/crazy part of that movie I saw 3 years ago, but I suffer from movie amnesia.
viết bởi wordelder 16 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×