tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Humans who would watch movies 24 hrs a day if they could stay awake
He's such a moviemaniac that he's seen Star Wars 743 times
viết bởi Jose Sinclair 27 Tháng tám, 2008