MPG
Mutual Pain Gain. Sort of like S&M, MPG is when the person giving the pain wants the person recieving it to enjoy it, so that both people gain from the receiver's pain.
Dude1: Are you into S&M?
Dude2: Sort of, but I like MPG, more.
viết bởi found and lost 22 Tháng sáu, 2005
mpg
Mysterious pussy gut
Hey matt check out this lady's mpg. Oh wait that might be a dude
viết bởi subguy 02 Tháng mười hai, 2006
mpg
miles per gallon. something i don't get many of in my suburban.
my suburban gets 12 mpg.
viết bởi zack19 29 Tháng chín, 2009
MPG
Multiple player game
Don't boost Kameo - it's not an MPG.
viết bởi Jesfine 09 Tháng bảy, 2004
MPG
Mr. P. Griffy
Yo MPG! You lookin' good today. Fo' sure.
viết bởi n. 06 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×