tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
my hot sucky sucky addict boyfriend, who has domino abs and batman.
i love my mr. balls forever and ever
viết bởi son's girlfriend 12 Tháng hai, 2007