tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The creator of all faggots.
Guy says: Who made you?
Fag says: mrGRINCH
viết bởi [R]eaper 10 Tháng mười, 2011