tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A very nice and helpful guy on IRC
dude, you've been mr_green'd!
viết bởi Scott_Yang 08 Tháng mười một, 2010