tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Any white girl who has low cut or shaved hair in the back and long hair on the sides. VIA reverse bowl cut
viết bởi mattygt 11 Tháng mười, 2011