tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A polite way of saying mother f#!ker
You mudafunkster you is
viết bởi Hibbling 01 Tháng chín, 2006

Words related to mudafunkster

milf mother mudafuka mudafunk mum lover