Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
A polite way of saying mother f#!ker
You mudafunkster you is
viết bởi Hibbling 01 Tháng chín, 2006
4 3

Words related to mudafunkster:

milf mother mudafuka mudafunk mum lover