tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A God of all Mud Gods, One who can Wheel the best and better then the rest.
Thats Mudslayer showing off.
viết bởi Mudslayer 16 Tháng chín, 2005