tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When a woman "Teabags"
Woman defeats someone, Positions herself over their face and Squats. "Muffin Squat"
viết bởi Tim Rambo 04 Tháng một, 2014