tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
An easier/slang/clean way to say "mother fucking".
Your my muffuggin dawg!
viết bởi bradley platt 13 Tháng bảy, 2011