tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A nigga who is getting on your last fuckin' nerve.
Mufuka, was ya waitin' for me to turn into a buttafly?
viết bởi Jessica 01 Tháng mười hai, 2003