Mug
An extreme amount in any context or fashion
That gurl is crazy as a mug.
It's cold as a mug.
viết bởi Manny Lewis 08 Tháng ba, 2005
mug
a word that describe anything
That mug so ugly.

Them mugs so clean.

viết bởi ya daddy 11 Tháng ba, 2003
mug
Some one's domicile.
Dean: "Lance, let's get the peace up outta this mug!"

Lance: "Fo shizzle! It be hot as a YO MAMA up in this mug"
#house #crib #domicile #lance #dean #king-kong #pad
viết bởi Burnt Corky 18 Tháng mười, 2007
mug
M-Mad
U-Ugly
G-Girl/Guy
Yo Billy is the biggest MUG ever
viết bởi #36 HBreaks 10 Tháng tư, 2005
mug
To study, do revision, etc.
I'm going to the library to mug math today.
viết bởi queen 21 Tháng mười hai, 2004
mug
a personal possesion, apossesion of another. any item in wich people are near. also referred to as muggy
"hey get off my mug!"
"can i see your mug?"
"damn its hot up in this mug>"
viết bởi burritopope 24 Tháng một, 2004
mug
thing
Damn, you got nice mugs!
or What are you doing with that mug?
viết bởi Heather 24 Tháng mười hai, 2002
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×