tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A large cup of cappuccino coffee.
I like a mugaccino in the morning.
viết bởi MonteZuma 23 Tháng sáu, 2005