Top Definition
to fob someone off with an excuse; to mug someone off and tell them blatant lies
1. i'm busy tonight so i'll mug Dale off with some excuse that i can't see him after work

2. are you mugging me off with an excuse? (questioning somebody's sincerity)

3. you're lying to me. you're mugging off
viết bởi incriminati 17 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×