tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a fuckin' herb. wack ass mofo.
You fucking mulian, quit eating all my rabbits carrots!
viết bởi Brocktologist 10 Tháng năm, 2005