tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
it is the blues in your body!
jazz is a part of the blues
viết bởi laura und jenny 17 Tháng mười một, 2003