tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a person with multiple retardations, hence MULtard.
That kid is a multard.
viết bởi papajiorgio 14 Tháng tư, 2009

Words related to multard

motard retard rtard tard